Bc. Markéta Calabová

Master's thesis

Správně-právní aspekty činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Legal Aspects of the Activities of the Office for the Protection of Competition
Abstract:
Diplomová práce se bude zaobírat správně-právními aspekty činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pro přehlednost lze práci rozdělit na dvě části, a to část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se bude věnovat postavení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jak z historického, tak z organizačně-právního pohledu, Práce se zaměří i na organizační strukturu tohoto ústředního správního …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the legal aspects of the activities of the Office for the Protection of Competition. For the clarity, the thesis can be divided into two parts, namely the theoretical part and practical part. Theoretical part deals with the position of the Office for the Protection of Competition, both in terms of historical and organizational law. The thesis focuses on the organizational …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2018
  • Supervisor: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Reader: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta