Bc. Dana Pekařová

Master's thesis

Lingvistická a translatologická analýza odborného textu z oblasti mlékárenského průmyslu.

Linguistic and Translatological Analysis of the Terminology in the Field of Dairy Industry.
Abstract:
Hlavním cílem této magisterské diplomové práce bylo vytvořit adekvátní překlad odborných textů z oblasti mlékárenského průmyslu, provést lingvistickou analýzu odborné terminologie a následně vypracovat translatologickou analýzu překládaných odborných textů. Vedlejším cílem bylo vytvořit z vyexcerpovaného lexika rusko-český terminologický slovník.
Abstract:
The main goal of this thesis was to adequately translate technical texts in the field of dairy industry, perform the linguistic analysis of the terminology and subsequently create a translatological analysis of the translated texts. The secondary goal was to create a Russian-Czech terminological dictionary from the excerpted lexicon.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Olga Berger, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta