Bc. Dana Pekařová

Diplomová práce

Lingvistická a translatologická analýza odborného textu z oblasti mlékárenského průmyslu.

Linguistic and Translatological Analysis of the Terminology in the Field of Dairy Industry.
Anotace:
Hlavním cílem této magisterské diplomové práce bylo vytvořit adekvátní překlad odborných textů z oblasti mlékárenského průmyslu, provést lingvistickou analýzu odborné terminologie a následně vypracovat translatologickou analýzu překládaných odborných textů. Vedlejším cílem bylo vytvořit z vyexcerpovaného lexika rusko-český terminologický slovník.
Abstract:
The main goal of this thesis was to adequately translate technical texts in the field of dairy industry, perform the linguistic analysis of the terminology and subsequently create a translatological analysis of the translated texts. The secondary goal was to create a Russian-Czech terminological dictionary from the excerpted lexicon.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Olga Berger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta