Bc. Jana Vostrčilová

Master's thesis

Rozvoj alternativní komunikace u žáků s poruchou autistického spektra

Support of Alternative Communication in Students with Autism Spectrum Disorder
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou poruch autistického spektra u žáků s těžkým mentálním postižením a nácvikem alternativního a augmentativního komunikačního systému VOKS u těchto dětí. Teoretická část se skládá ze tří kapitol. První kapitola se věnuje vymezení základních pojmů, etiologii a klasifikaci autismu. Druhá kapitola pojednává o edukaci žáků s poruchami autistického spektra v období povinné …more
Abstract:
The Thesis deals with the problems of autism spectrum disorders in pupils with multiple disabilities and the training of VOKS alternative and augmentative system of communication with these children.The theoretical part of the Thesis is divided into three chapters. The first one is focused on the essential terms, etiology and the classification of autism . The second chapter deals with the education …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2011
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Helena Vaďurová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta