Bc. Michaela Rokytová

Master's thesis

Mediální svět a reklama – žáci základních škol – výtvarná výchova

Media world and advertising - primary school pupils - art
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na mediální svět kolem nás. Zabývá se reklamou a tím, jak lze téma reklamy prezentovat ve výtvarné výchově a vhodně jej představit žákům základních škol. Diplomová práce zprostředkovává co neucelenější pohled na reklamu, její původ, historii, psychologii, legislativu a typologii jednotlivých reklam. Dále v diplomové práci propojuji svět umění se světem reklamy. Uvádím příklady …viac
Abstract:
The thesis will focus on the media world around us, exploring advertising and the way it can be expressed through an art education to introduce and interest primary school children. In this thesis I analyse thoroughly the advertisement - origin, history, psychology, legislation and typology of each individual advertisement. Additionally, I will explore the connection between the world of art and advertising …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedúci: doc. PaedDr. Jiří Eliška

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta