PhDr. Karel Hejduk

Bakalářská práce

Znalosti sester na odděleních intenzivní a resuscitační péče v oblasti nozokomiálních nákaz

Knowledge of Intensive and Emergency Care Nurses in the Matter of Nosocomial Infections
Anotace:
Bakalářská práce zjišťuje míru znalostí sester pracujících na odděleních intenzivní a resuscitační péče v oblasti nozokomiálních nákaz a jejich prevence. Základním tématem práce je nozokomiální nákaza jako indikátor kvality péče o klienta, který je ohrožen vznikem této komplikace základního onemocnění. Nejvíce jsou ohroženi pacienti na odděleních JIP/ARO. Zdůrazňuje oblasti, kde může z důvodů nevědomosti …více
Abstract:
The aim of this bachelor’s thesis is to determine the level of knowledge of intensive and emergency care nurses concerning nosocomial infections and the prophylaxis of them. The main theme of the work is the nosocomial infection as an indicator of the nursing care quality and at the same time as a risk it presents for the client who is endangered by the complication of his/her primary disease. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta