Bc. Ján Tungli

Bakalářská práce

Studium duplexu DNA interagujícího s homeodoménou Engrailed pomocí spektroskopie NMR

NMR study of a DNA duplex inertacting with the Engrailed homeodomain
Abstract:
The subject matter of this work is concerned with the study of an oligonucleotide and its interaction with a protein using NMR spectroscopy. It deals with assignment of chemical shifts of hydrogen atoms in the oligonucleotide and analysis of changes in these chemical shifts and changes of intensities in measured spectra, induced by the interaction with the protein. For the assignment of chemical shifts …více
Abstract:
Táto práca sa zoberá štúdiom oligonukleotidu a jeho interakcie s proteinom pomocou NMR spektroskopie. Rozoberá sa v nej priradenie chemických posunov vodíkových atómov oligonukleotidu a pozorovanie zmien týchto chemických posunov a zmien intenzít v nameraných spektrách vyvolaných interakciou s proteinom. K priradeniu chemických posunov boli využité data z NMR spektier NOESY a predpoklad, že sekundárna …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. Dr. Jiří Kozelka, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta