Bc. Michal Ambroz

Bachelor's thesis

Integrovaný záchranný systém

The Integrated Rescue System
Abstract:
Tato bakalářská práce byla vytvořena za účelem systematicky analyzovat poznatky získané o Integrovaném záchranném systému České republiky. První část je věnována seznámení se s Integrovaným záchranným systémem České republiky jako celkem a jeho fungováním. Dále práce rozšiřuje vědomosti o třech hlavních pilířích Integrovaného systému - hasičském záchranném sboru, policii a zdravotnické záchranné službě …more
Abstract:
This bachelor thesis has been created for the purpose of systematically summarize the findings gained on The Integrated Rescue System of the Czech Republic. The first part is devoted to familiarization with The Integrated Rescue System of the Czech Republic as a whole and its operation. The thesis also extends knowledge about the three main pillars of the integrated system – the fire rescue corps, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Jana Kubalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / field:
Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections