Bc. Jana Sýkorová

Master's thesis

Projekt využití nástrojů controllingu v konkrétní společnosti

Project of Utilization of Controlling Tools in Company
Abstract:
Práce je zaměřena na posouzení systému controllingu ve společnosti a poskytnutí návrhu na jeho zlepšení. Teoretická část popisuje controlling se zaměřením na jednotlivé nástroje a možnosti využívání. V analytické části je představena společnost, provedena situační analýza, analýza aktuálního stavu controllingu a jsou navrženy změny v systému controllingu ve společnosti, jež jsou cíleně zakomponovány …more
Abstract:
The thesis is focused on assessment of the controlling system in the company and provides proposals for improvement. The theoretical part describes controlling with a focus on individual instruments and the possibilities of utilization. The analytical part presents the company, performs the situation analysis and the analysis of the current state of controlling and suggests changes in the controlling …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Bc. Pavel Viglaský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting