Zuzana Fialová

Doctoral thesis

Data envelopment analysis as an alternative approach to managing risks in banking

Alternativní přístup k řízení rizik v bankovnictví za použití analýzy obalu dat
Abstract:
Zavedení pravidel kapitálové přiměřenosti, v podobě druhé z Basilejských dohod, umožnilo bankám odhadovat míru vlastních rizik, a spolu s tím podpořilo tvorbu vlastních interních modelů rizikových parametrů. Nedávná krize ukázala na mezery této druhé dohody: banky potýkající se s nedostatkem likvidity a vyšším podílem nesplacených pohledávek. Minimální výše regulatorního kapitálu banky se ukázala být …more
Abstract:
The implementation of the Basel II capital adequacy framework promoted internally modelled risk parameters and allowed banks to build their own models. The recent crisis pointed at the gaps in the Basel II Accord, seeing banks having trouble to deal with lack of liquidity and higher default rates. The minimum regulatory capital held by the banks turned out to be insufficient and banks started looking …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 9. 2014
  • Supervisor: Josef Jablonský
  • Reader: Ladislav Lukáš, Ivan Brezina

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/43815