Mgr. Marie Gajzlerová

Diplomová práce

Lexical development and change: New words in English language

Lexical development and change: New words in English language
Anotace:
ANOTACE Hlavní téma diplomové práce je lexikální vývoj a proměna anglického jazyka. Hlavní důraz je na současnou slovní zásobu anglického jazyka a její vývoj ve 20. století. V práci jsou zkoumány souvislosti mezi lexikálními a společenskými změnami a jak se společenský vývoj odráží v lexikálním rozvoji jazyka.
Abstract:
ANNOTATION: The main topic of the diploma thesis is the lexical development and change of the English language. The key focus is on the lexical evolution of English in the 20th century and on the 20th-century new words and how the language is influenced by historical and cultural context in which it develops.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Helena Havlíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta