Theses 

Narušená komunikační schopnost u osob s roztroušenou sklerózou – Ing. Bc. Iveta Rašovská

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Ing. Bc. Iveta Rašovská

Master's thesis

Narušená komunikační schopnost u osob s roztroušenou sklerózou

Communication disorder of persons with multiple sclerosis

Abstract: Diplomová práce je zaměřena na problematiku narušené komunikační schopnosti osob s roztroušenou sklerózou. Teoretická část práce je postavena na obsahové analýze odborné literatury a zdrojů, které se týkají zejména charakteristiky nervového systému, popisu chronického onemocnění - roztroušené sklerózy a jeho nejčastějších projevů včetně narušené komunikační schopnosti. Praktická část práce vznikla na základě výzkumného šetření kvalitativního charakteru. Hlavním cílem byla analýza problematiky narušené komunikační schopnosti v životě osob s roztroušenou sklerózou. Z výsledků šetření pak byla vyvozena a formulována doporučení pro praci

Abstract: The thesis is focused on communication disorder of persons with multiple sclerosis. The theoretical part is based on the content analysis of scientific literature and resources that relate to particular characteristic of the nervous system, describe chronic disease - multiple sclerosis and its most common manifestations including communication disorder. The practical part was based on the research of a qualitative character. The main objective was analysis of communication disorder in the lives of persons with multiple sclerosis. The results from the investigation were then deduced and formulated recommendations for practice.

Keywords: roztroušená skleróza, nervový systém, narušená komunikační schopnost, získaná dysartrie, kognitivní deficit, multiple sclerosis, nervous system, communication disorder, acquired dysarthria, cognitive deficit

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 5. 2014
  • Supervisor: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 25/6/2019 22:05, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz