Jakub Tobiáš

Bakalářská práce

Kompostování čistírenských kalů

sewage sludge composting
Anotace:
Tématem bakalářské práce je kompostování čistírenských kalů. Tato problematika je s ohledem na specifické zadání rozdělena do několika na sebe navazujících částí, které popisují proces vzniku výsledného produktu.Úvod práce je věnován charakteristice základního legislativního rámce upravujícího odpadové hospodářství, čištění odpadních vod, kalové hospodářství, kompostování a podmínky použití kalu a …více
Abstract:
The topic of bachelor thesis is the composting of sewage sludge. This issue is divided into several successive parts that describe the process of creating the resulting product, given the specific input.The introduction of the work is devoted to the characteristic of the basic legislative framework regulating waste management, sewage treatment, sludge management, composting and the conditions of use …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Záhora, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta