Bc. Kristýna Šulová

Master's thesis

Planning a Strategies-Based Course for an Adult Learner in One-to-One English Lessons

Planning a Strategies-Based Course for an Adult Learner in One-to-One English Lessons
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vytvořením kurzu založeného na strategiích učení pro dospělého studenta, který se učí anglický jazyk v individuálních hodinách. Teoretická část práce se mimo jiné soustředí na specifika učení a vyučování dospělých, charakteristiku a rozdělení strategií učení, význam autonomního učení a také strategicky zaměřenou výuku. Praktická část je založena na případové studii dospělého …more
Abstract:
This diploma thesis deals with planning a strategies-based course designed for an adult learner learning English language in one-to-one lessons. Besides other things, the theoretical part of the thesis focuses on specifics of learning and teaching adults, learning strategies characterization and division, the importance of independent learning and also the strategies-based instruction (SBI) in lessons …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta