Bc. Kristýna Šulová

Master's thesis

Planning a Strategies-Based Course for an Adult Learner in One-to-One English Lessons

Planning a Strategies-Based Course for an Adult Learner in One-to-One English Lessons
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá vytvořením kurzu založeného na strategiích učení pro dospělého studenta, který se učí anglický jazyk v individuálních hodinách. Teoretická část práce se mimo jiné soustředí na specifika učení a vyučování dospělých, charakteristiku a rozdělení strategií učení, význam autonomního učení a také strategicky zaměřenou výuku. Praktická část je založena na případové studii dospělého …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with planning a strategies-based course designed for an adult learner learning English language in one-to-one lessons. Besides other things, the theoretical part of the thesis focuses on specifics of learning and teaching adults, learning strategies characterization and division, the importance of independent learning and also the strategies-based instruction (SBI) in lessons …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedúci: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language