Bc. Marie Vahalová

Bachelor's thesis

Pronájem nemovitosti z pohledu daně z příjmu a daně z přidané hodnoty.

Leasing of real estate from the points of view of income tax and value added tax
Abstract:
Bakalářská práce je zpracována na téma „Pronájem nemovitosti z pohledu daně z příjmu a z pohledu daně z přidané hodnoty“ se zaměřením na operativní pronájem nemovitosti. Teoretická část obsahuje stručný výklad příslušných zákonných ustanovení nutných při řešení smluvních vztahů při pronájmu v praxi. Na základě analýzy problému řeším pronájem nemovitosti mezi občanem a právnickou osobou, technické zhodnocení …more
Abstract:
My dissertation is elaborated on the subject of „Leasing of real estate from the points of view of income tax and value added tax“ with a focus on the operative leasing of real estate. The theoretical part contains a brief explanation of the relevant legal provisions necessary for the solution of leasehold relations in practice. I resolve the following issues on the basis of analysis real astate leasing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 9. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 9. 2009
  • Supervisor: Ing. Pavel Svirák, Dr.
  • Reader: Ing. Ladislav Pavlovič

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting