MgA. Tereza ŽURKOVÁ

Disertační práce

Orientační systémy a značení městské hromadné dopravy v Evropě

Orientation Systems and Signage of Public Transport in Europe
Anotace:
Disertační práce Orientační systémy a značení městské hromadné dopravy v Evropě se zaměřuje na wayfinding systémy městské hromadné dopravy s primární specializací na navigační systémy podzemních drah velkých evropských metropolí. Jak se tyto systémy vzájemně ovlivnily, jak ovlivňují nově vznikající systémy a jaký vliv mají na samotný charakter města? Detailní analýzou základních prvků navigačních systémů …více
Abstract:
This dissertation thesis Orientation Systems and Signage of Public Transport in Europe focuses on wayfinding urban transport systems with a primary specialization in navigation systems of underground railways in large European cities. How have these systems influenced each other, how have they influenced newly emerging systems and what impact do they have on a character of a city? With the detailed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽURKOVÁ, Tereza. Orientační systémy a značení městské hromadné dopravy v Evropě. Ústí nad Labem, 2017. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta umění a designu

Doktorský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Vizuální komunikace