Bc. Blanka Netolická, DiS.

Diplomová práce

Prevence syndromu vyhoření u osobních asistentů

Prevention of burnout in personal assistants
Anotace:
Diplomová práce se věnuje prevenci syndromu vyhoření u osobních asistentů. Cílem práce je popis možností prevence syndromu vyhoření u osobních asistentů. Důraz je kladen na osobní zkušenost a vlastní pohled na danou problematiku. Teoretická část práce je rozdělena na tři kapitoly. První obsahuje vymezení pojmu osobní asistence jako sociální služby. Dále popisuje osobního asistenta jako pracovníka v …více
Abstract:
This thesis deals with a burnout syndrom prevention among personal assistants. The aim of this thesis is to describe posibilities of the burnout syndrom prevention among personal assistants. Emphasis is placed on personal experience and their own perspective on the issue. The theoretical part of this thesis is divided into three chapters. The first one personal assistance as a social service. It also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální andragogika