Bc. Blanka Netolická, DiS.

Master's thesis

Prevence syndromu vyhoření u osobních asistentů

Prevention of burnout in personal assistants
Abstract:
Diplomová práce se věnuje prevenci syndromu vyhoření u osobních asistentů. Cílem práce je popis možností prevence syndromu vyhoření u osobních asistentů. Důraz je kladen na osobní zkušenost a vlastní pohled na danou problematiku. Teoretická část práce je rozdělena na tři kapitoly. První obsahuje vymezení pojmu osobní asistence jako sociální služby. Dále popisuje osobního asistenta jako pracovníka v …more
Abstract:
This thesis deals with a burnout syndrom prevention among personal assistants. The aim of this thesis is to describe posibilities of the burnout syndrom prevention among personal assistants. Emphasis is placed on personal experience and their own perspective on the issue. The theoretical part of this thesis is divided into three chapters. The first one personal assistance as a social service. It also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2013
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Special Education / Special Education for Adults