Sara Monnecchi

Master's thesis

The use of Social Media in B2B it Companies: A Guideline for Internal Employees as Social Media Micro-Influencers

The use of social media in B2B IT companies: a guideline for internal employees as social media micro-influencers
Abstract:
Cílem této studie je porozumět strategiím B2B IT společností v souvislosti s používáním sociálních médií, konkrétně s LinkedIn a popsat jakým způsobem společnosti využívají interní zaměstnance jako mikro-influencery, tak aby vytvořili benefity a vyhnuli se negativním efektům pro společnost, s hlavním zaměřením na důvěryhodnost a e-WOM teorii. Sekundární kvalitativní výzkum založený na komplexní rešerši …more
Abstract:
The purpose of this study is to understand the strategies of B2B IT companies on the usage of social media, in specific LinkedIn, adopting internal employees as micro- influencers or opinion leaders to creates benefits and avoid negative effects for the company, with a major focus on the delivery of trust and e-WOM theory. Secondary research based on a comprehensive literature review is carried out …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 10. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 10. 2019
  • Supervisor: Ludmila Štěrbová
  • Reader: Walter Moriel

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78532

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business - Central European Business Realities