Bc. Denisa Adamíková

Bakalářská práce

Možnosti zájmového vzdělávání dětí se zdravotním postižením ve střediscích volného času

Leisure-time education of children with disabilities in leisure-time centres
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem zájmového vzdělávání dětí se zdravotním postižením ve střediscích volného času. Cílem práce bylo zjistit, jaká je připravenost středisek na práci s těmito dětmi, jaký je zájem ze strany rodičů, škol a organizací o zařazení dětí se zdravotním postižením do aktivit ve střediscích volného času. Teoretická část práce se věnuje volnému času a osobám se zdravotním postižením …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on a leisure-time education of children with disabilities in leisure-time centres. The aim of the research was to find out how are leisure-time centres prepared for working with this children, how are parents, schools and organizations interested in inclusion of children with disabilities in leisure-time centres. Theoretical part is oriented on leisure time and people with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta