Bc. Matúš Machovič

Master's thesis

Nezávislosť Európskej centrálnej banky v realite medzinárodného prostredia

European Central Bank Independence in the Reality of International Environment
Abstract:
Central bank independence is quite controversial phenomenon in today’s world, since in recent decades it recorded a rapid expansion in practice, but for which doesn’t exist any substantial empirical evidence of its effectiveness. Despite the fact, that large number of central banks are now becoming autonomous from government power, in academic debate there are still doubts raised about advantages and …viac
Abstract:
Nezávislosť centrálnych bánk je vo všeobecnosti fenoménom vnímaným pomerne kontroverzne, keďže v posledných desaťročiach došlo k jeho rýchlemu rozšíreniu do praxe, pričom však za ňou nestojí nijak zásadný empirický dôkaz o jej efektívnosti. Teda napriek tomu, že veľká časť centrálnych bánk sa dnes stáva autonómnymi na vládnej moci, na akademickej pôde o výhodnosti tohto opatrenia panujú stále pochybnosti …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2014
  • Vedúci: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
International Territorial Studies / International Relations