Theses 

Kapitálová primeranosť komerčnej banky a jej budúci vývoj – Bc. Katarína Baranovičová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Bc. Katarína Baranovičová

Diplomová práce

Kapitálová primeranosť komerčnej banky a jej budúci vývoj

Capital Adequacy Ratio of Commercial Banks and its Future Development

Abstract: The aim of the thesis is to approach the issue of capital of commercial banks and its response to the Basel Agreement. The thesis is divided into three parts, the first chapter is characterized by a commercial bank as a business entity, where operations are individually described of commercial banks. The second part presents the issue of capital adequacy as estimate of the smooth functioning of the financial institution from its beginnings to the current Basel III with reference to the risks in the banking sector. The third chapter dedicates the influence of the financial crisis on the banking sector, which has resulted in more stringent capital adequacy´s rules. It also shows the current status of the adequacy and its future progress.

Abstract: Cieľom diplomovej práce je priblíženie problematiky kapitálu komerčných bánk a jej primeranosť vzhľadom na Bazilejskú dohodu. Diplomová práca je rozdelená do troch častí, z ktorých prvá kapitola charakterizuje komerčnú banku ako podnikateľský subjekt, kde sú jednotlivo popísané operácie komerčných bánk. Druhá časť približuje problematiku kapitálovej primeranosti ako ohodnotenie bezproblémového fungovania finančnej inštitúcie od jej začiatkov až po súčasný Basel III s poukázaním na riziká v bankovom sektore. Tretia kapitola venuje sa vplyvu finančnej krízy na bankový sektor, ktorá vyústila do prísnejších pravidiel kapitálovej primeranosti. Zároveň poukazuje na aktuálny stav primeranosti a na jej budúci vývoj

Klíčová slova: komerčná banka, kapitálová primeranosť, Basel III, finančná kríza, commercial bank, capital adequacy, financial crisis

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Lenka Ostrožlíková
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 23:40, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz