Bc. Martin Benda

Master's thesis

Sprachanimation als pädagogisches Werkzeug in der Kennenlernphase interkultureller Gruppen anhand des Projektes Lanterna Futuri

Language Animation as a Pedagogical Tool in the Phase of Introduction when Working with Intercultural Groups Illustrated on an example of Lanterna Futuri Project
Abstract:
Language animation is a creative teaching method that not only develops foreign language knowledge and communication skills, but can also help discover other cultures and handle cultural differences. By means of different definitions the thesis in its theoretical part defines language animation as a teaching method - describes further practice possibilities in different areas of the German- Czech cooperation …more
Abstract:
Jazyková animace je kreativní výuková metoda, která rozvíjí nejen znalosti cizího jazyka a komunikační schopnosti, ale pomáhá objevovat i jiné kultury a zacházet s kulturními odlišnostmi. V teoretické části diplomová práce nejdříve za využití odborných definic vymezuje jazykovou animaci jako výukovou metodu, přibližuje její historii a vznik a popisuje její použití v odlišných oblastech česko-německé …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 12. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 1. 2010
  • Supervisor: PhDr. Anna Marie Halasová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta