Bc. Iuliia Vasilenko

Diplomová práce

Corporate social responsibility and its effectiveness for competitiveness of business

Corporate social responsibility and its effectiveness for competitiveness of business
Anotace:
Diplomová práce na téma „Společenská odpovědnost firem a její efektivita pro konkurenceschopnost podnikání“ je zaměřena na analýzu modelu CSR, zhodnocení jeho efektivity a doporučení ohledně zlepšení strategie CSR s cílem zvýšit konkurenceschopnost na trhu. Metody, které se používají hlavně v praktické části, jsou SWOT, Porterova analýza pěti sil a benchmarking.
Abstract:
The Diploma Thesis on topic “Corporate social responsibility and its effectiveness for competitiveness of business” is focused on the analysis of CSR model, evaluation of its efficiency and providing recommendations regarding improvements in CSR strategy in order to increase the competitiveness in the market. Methods which are mainly used in practical part are SWOT, Porter's Five Forces analysis and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance