Pavlína Jurmanová

Bakalářská práce

Využití nástrojů podpory prodeje ve vinárně U Archy

Application of Sales Promotion Tools in Marketing Communication of Wine Bar Archa
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá nástrojem marketingové komunikace, podporou prodeje, ve vinotéce U Archy ve Zlíně. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy marketingu služeb, marketingového mixu služeb a komunikačního mixu. Dále je podrobně rozebrána kapitola podpora prodeje, kde je představena její funkčnost a cíle a jsou rozebrány její hlavní nástroje. Poslední dvě kapitoly se věnují nákupnímu …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the tool of marketing communication, sales promotion, in the wine shop U Archy in Zlín. The theoretical part defines the basic concepts of service marketing, marketing mix of services and communication mix. Furthermore, the chapter sales promotion is analyzed in detail, where its functionality and goals are introduced and its main tools are analyzed. The last two chapters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eliška Káčerková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jurmanová, Pavlína. Využití nástrojů podpory prodeje ve vinárně U Archy. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe