Karin Slaninová

Bachelor's thesis

Vliv vybraných Gorbačovových opatření z druhé poloviny 80. let 20. století na rozpad Sovětského svazu

The Influence of Selected Gorbachev's Measures from the Second Half of the 1980s on the Fall of the Soviet Union
Abstract:
Práce se zabývá analýzou Gorbačovových opatření v rámci glasnosti, která zapříčinila společensko-politické změny. Zkoumány jsou také reformy perestrojky, které s nimi úzce souvisely. Stěžejní části je analýza vlivu reforem glasnosti na pád Sovětského svazu. V teoretické části práce hodnotí snahy o uvolnění hospodářsko-společenských a politických vztahů. K největšímu posunu dochází za vlády N. Chruščova …more
Abstract:
The thesis deals with the analysis of the Gorbachev's measures within the glasnost following the economic situation and the social-political changes that led to the breakup of the Soviet Union. In the theoretical part, the thesis evaluates the efforts to liberate social-political relations. The biggest progress was made by Nikita S. Khrushchev. The practical part of the thesis evaluates the selected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 3. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2018
  • Supervisor: Klára Fabianková
  • Reader: Jana Brhelová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74898