Karin Slaninová

Bakalářská práce

Vliv vybraných Gorbačovových opatření z druhé poloviny 80. let 20. století na rozpad Sovětského svazu

The Influence of Selected Gorbachev's Measures from the Second Half of the 1980s on the Fall of the Soviet Union
Anotace:
Práce se zabývá analýzou Gorbačovových opatření v rámci glasnosti, která zapříčinila společensko-politické změny. Zkoumány jsou také reformy perestrojky, které s nimi úzce souvisely. Stěžejní části je analýza vlivu reforem glasnosti na pád Sovětského svazu. V teoretické části práce hodnotí snahy o uvolnění hospodářsko-společenských a politických vztahů. K největšímu posunu dochází za vlády N. Chruščova …více
Abstract:
The thesis deals with the analysis of the Gorbachev's measures within the glasnost following the economic situation and the social-political changes that led to the breakup of the Soviet Union. In the theoretical part, the thesis evaluates the efforts to liberate social-political relations. The biggest progress was made by Nikita S. Khrushchev. The practical part of the thesis evaluates the selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2018
  • Vedoucí: Klára Fabianková
  • Oponent: Jana Brhelová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74898