Ing. Richard Christov

Master's thesis

Cenová politika hotelů ve vybrané lokalitě

Pricing policy of hotels in a selected locality
Abstract:
The thesis is aimed at the price policy in a selected locality, which is, in this case, the capital of Slovakia, Bratislava. In the theoretical part, it is beginning with the history of the hotel industry, as it is, and subsequently, it is dedicated to a general definition of a hotel from the view of UNWTO, and the relevant legislation of The Slovak Republic; consecutively it is describing conferential …viac
Abstract:
Diplomová práca sa zameriava na cenovú politiku vo vybranej lokalite, ktorou je Bratislava. V teoretickej časti sa začína históriou hotelierstva, ďalej sa venuje všeobecnej definícii hotela z pohľadu UNWTO a legislatívy Slovenskej republiky, pokračuje v popisovaní kongresového cestovného ruchu a destinačného managementu vo všeobecnej rovine. Potom popisuje cenu a cenovú politiku z marketingového hľadiska …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/vpyam/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedúci: PhDr. Jan Máče, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / odbor:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Destination Management in the Tourism Industry (Study in Czech)