Bc. Kateřina Lufinková

Bakalářská práce

Záchyt Bordetella pertussis v klinickém materiálu metodou PCR

The detection of Bordetella pertussis in the clinical material by the method of PCR
Anotace:
Bordetella pertussis je původcem černého kašle - pertuse. I přes zavedené očkování se onemocnění vyskytuje i v dnešní době, jak u dospělých pacientů, tak i u dětí. Průkaz etiologického agens spočívá v přímém průkazu (kultivace, molekulárně biologické metody) i v nepřímém průkazu (detekce protilátek). V práci bude zhodnocen přínos metody PCR (polymerázová řetězová reakce) ke klinické diagnostice.
Abstract:
Bordetella pertussis is the cause of whooping cough. Despite the introduction of vaccination, the disease occurs even today, both in adults and in children. Etiologic agent is directly detected by (cultivation, molecular biological methods) and even by indirect detection (detection antibody). The work will be assessed the benefits of PCR (polymerase chain reaction) to clinical diagnosis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2014
  • Vedoucí: MUDr. Jana Bednářová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tereza Peroutková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta