Ing. Dagmar Šimberová

Bachelor's thesis

Finanční kontrola ve veřejné správě

Financial control in public administration
Abstract:
Předmětem mé bakalářské práce je analýza finanční kontroly ve veřejné správě u zvoleného subjektu. Teoretická část se zabývá popsáním analýzy finanční kontroly, systémy, cíli a účinností kontrol. V praktické části jsou díky získaným poznatkům zpracovány postupy finančních kontrol na příkladu malého města.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the analysis of financial control in public administration for the selected subject. The theoretical part deals with the description of the analysis of financial control systems, objectives and effectiveness of controls. In the practical part, thanks to the knowledge developed financial control procedures using the example of a small town.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2013
  • Supervisor: Ing. Martina Pivodová
  • Reader: Ing. Michaela Shönwälderová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting