Bc. Zita Biberlová

Diplomová práce

Designing a Styles- and Strategies-Based Course for Adults

Designing a Styles- and Strategies-Based Course for Adults
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vytvořením kurzu založeného na stylech a strategiích učení pro skupinu dospělých studentů, kteří navštěvují firemní kurz angličtiny. Teoretická část práce představuje vzdělávání dospělých v širším kontextu společně s jejich motivací a rolí učitele. Dále je diskutováno teoretické pozadí a rozdělení stylů a strategií učení. Poslední kapitola teoretické části vyzdvihuje samotný …více
Abstract:
The master’s thesis deals with designing a styles- and strategies- based course for a group of adult learners attending a company course. The theoretical part introduces adult education in a more complex context together with their motivation and the role of a teacher. Moreover, the theoretical background of learning styles and its division is discussed as well as the learning strategies. The last …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Ailsa Marion Randall

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta