Bc. Kateřina HUCLOVÁ

Master's thesis

Geneze stereotypního zobrazování žen v českých médiích na vybraném příkladu od roku 2000 do roku 2012

Genesis of the Stereotypical View of Women in the Czech Media on the Chosen Example from the Year 2000 to the Year 2012
Anotácia:
Diplomová práce se zaměřuje na stereotypní zobrazování žen v médiích. Konkrétně jde o zobrazení ideálu ženské krásy. Teoretická část vysvětluje pojem stereotyp, geneze a gender. Zaměřuje se i na stereotypy v médiích, genderové stereotypy a na vztah médií a genderu. Zmíněn je i vývoj a proměny ideálu ženské krásy. Metodologická část je zaměřena na zobrazování ideálu ženské krásy v časopise Vlasta v …viac
Abstract:
This diploma thesis is focused on the stereotypical view of women in the media. Specifically the ideal of beauty. The theoretical part explain the concept of stereotype, genesis and gender. It focuses on media stereotypes, gender stereotypes and the relationship between media and gender. Described is the development of the ideal of feminine beauty. The methodological part is trying to capture the view …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2014
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUCLOVÁ, Kateřina. Geneze stereotypního zobrazování žen v českých médiích na vybraném příkladu od roku 2000 do roku 2012. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/