Bc. Tereza Wimmerová

Diplomová práce

Analýza aukcí umění v ČR: determinanty cen, výskyt masterpiece a afternoon efektu.

Czech art auctions analysis: price determinants, masterpiece and afternoon effect.
Anotace:
Z databáze Artplus.cz bylo získáno 2 376 pozorování o prodejích obrazů v českých aukcích v letech 2014-2016 v aukčních domech Galerie Kodl, Galerie Art Praha, Aukční dům Zezula a Aukční dům Sýpka. Pomocí metody hédonické ceny a regresní analýzy bylo zjištěno, že signifikantně pozitivní vliv na ceny těchto vydražených obrazů mají charakteristiky: barevnost obrazu, pořadí díla v aukci, aukční domy Galerie …více
Abstract:
Number of 2 376 observations have been obtained from online database Artplus.cz containing information about artworks selled in czech auctions during 2014-2016 in Galerie Kodl, Galerie Art Praha, Aukční dům Zezula and Aukční dům Sýpka auction houses. Hedonic prices model have been compiled and regression analysis have been held. Color, order in auction, signature, auction house Galerie Kodl and Galerie …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře