Jana Riznerová

Bachelor's thesis

Makrobiotika versus racionální strava

Macrobiotic diet versus rational diet
Abstract:
V bakalářské práci se zabývám problematikou alternativního výživového směru – makrobiotiky ve srovnání s běžnou racionální výživou. Práce má dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje vývoj a filozofii makrobiotiky, principy makrobiotického režimu a běžné praktiky makrobiotiků. Dále stručně popisuje racionální stravování, zahrnující potřebu energie a nezbytných složek stravy. V …more
Abstract:
This thesis deals with the issue of alternative nutrition direction - macrobiotics, as compared with the common rational nutrition. The thesis has two parts - theoretical and practical. The theoretical part describes the development of the macrobiotics philosophy, macrobiotic mode principles and common practices of people following the diet. It also briefly describes the rational nutrition, including …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc.
  • Reader: Ing. Zbyněk Vinš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze