Iveta ČELOUCHOVÁ

Bachelor's thesis

Státní mateřské školy a soukromé mateřské školy: jejich finanční a psychosociální pozitiva a negativa

State kindergartens and private kindergartens: their financial and psychosocial positives and negatives
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o státních a soukromých mateřských školách a jejich finančních a psychosociálních pozitivech a negativech. Teoretická část obsahuje šest kapitol. Kapitoly se zabývají mateřskou školou a jejím pojetím, dále, jak se mateřská škola zřizuje nebo také jaké typy mateřských škol existují. Zabývají se tím, jaká legislativa v mateřských školách je ze zákona povinná, kdo mateřskou …more
Abstract:
This thesis deals with state and private kindergartens and their financial and psychosocial positives and negatives impact. The theoretical part consists of six chapters. Chapters deal with the kindergarten and the concept of the kindergarten as well as how to set up kindergarten or even what types of kindergartens exist. They are studying what legislation in kindergarten is compulsory by law , who …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jarmila Nováková Hořejší

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČELOUCHOVÁ, Iveta. Státní mateřské školy a soukromé mateřské školy: jejich finanční a psychosociální pozitiva a negativa. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta