Bc. Tomáš Kvoriak

Master's thesis

Úverový proces u spotrebného úveru na bývanie vo vybraných bankách SR

Credit Process of Consumer Loan for Housing in Selected Banks in SR
Abstract:
The thrust of this thesis deals with the loan process for consumer loans for housing in selected banks in Slovakia. The work is divided into three chapters. The first chapter of the thesis pays attention to commercial banks and the emphasis on consumer loans and credit process in a commercial bank. The beginning of the first chapter highlights the role and functions of commercial banks, credit transactions …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou úverového procesu u spotrebného úveru na bývanie vo vybraných bankách SR. Práca je rozčlenená do troch kapitol. Prvá kapitola diplomovej práce venuje pozornosť komerčným bankám a dôraz kladie na spotrebné úvery a úverový proces v komerčnej banke. V úvode prvej kapitoly poukazuje na postavenie a funkcie komerčnej banky, úverové obchody, funkcie a klasifikáciu …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.
  • Reader: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Master programme / field:
Economics and Management / Finance