Mgr. Pavla Chytilová

Bachelor's thesis

Přehled faktorů omezujících rychlost transportu vody v rostlinách

The survey of factors that restrict water flux in plants
Abstract:
Rychlost toku vody rostlinami ovlivňuje výrazně jejich růst a funkce. Práce shrnuje základní principy a mechanismy faktorů, které mohou výrazně ovlivňovat rychlost toku vody rostlinou. Jde především o popis toku vody z půdy do kořenů rostlin, radiální transport v kořeni, dálkový transport v xylému a transpiraci vody z listů rostlin. Zejména je práce zaměřena na shrnutí hlavních funkčních závislostí …more
Abstract:
The rate of water transport in plants significantly affects their growth and function. This work summarizes the basic principles and mechanisms of factors that may significantly affect the rate of flow of water in plant. This is primarily a description of the flow of water from soil to plant roots, radial transport in the root, long-range transport in xylem and transpiration of water from the leaves …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2010
  • Supervisor: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta