Bc. Lenka Vašínová

Bachelor's thesis

Zavedení imunohistochemické detekce mikrometastáz karcinomu prsu v sentinelových uzlinách pomocí protilátky proti cytokeratinu 19

Introduction of Immunohistochemical Detection of Breast Cancer Micrometastasis in Sentinel Nodes by means of Cytokeratin 19 Antibody
Abstract:
Karcinom prsu metastazuje s vysokou pravděpodobností predilekčně do sentinelové/vých lymfatických uzlin. Jediná spolehlivá metoda vizualizace mikrometastáz nebo clusterů či izolovaných nádorových buněk je jejich imunohistochemická detekce pomocí cytokeratinu, čímž se vyčlení riziková skupina žen s častějším výskytem lokoregionální nebo vzdálené diseminace a kratším intervalem přežití.
Abstract:
Likehood sentinel lymphatic node is most frequent site of breast carcinoma. The method of choice for detection of micrometastasis or clusters or single tumor cells is immunohistochemistry by cytokeratin. By this method is possible separate high-risk group of women with significant occurrence of dissemination and shorter period of survival.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2009
  • Supervisor: MUDr. Eva Jandáková
  • Reader: prof. MUDr. Zdeněk Lukáš, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta