Theses 

Labour market reforms in Spain and its impact on labour market flexibility. – Bc. Barbora Vojče

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Barbora Vojče

Diplomová práce

Labour market reforms in Spain and its impact on labour market flexibility.

Španělské reformy pracovního trhu a jejich dopad na flexibilitu pracovního trhu.

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá reformami španělského pracovního trhu, které byly přijaty s cílem zvýšení flexibility a snížení neobyčejně vysoké nezaměstnanosti přetrvávající ve Španělsku po několik desetiletí. Práce se zaměřuje především na poslední pracovní reformu přijatou v únoru 2012, která má podle odborníků největší dopad na pracovní trh, regulujíce především propouštění zaměstnanců a náklady na to vynaložené. Nejdříve jsou popsány hlavní charakteristiky španělského pracovního trhu včetně historického sledu událostí vedoucímu k jeho nynější podobě. V praktické části se pomocí analýzy několika indikátorů pracovního trhu zkoumá, zda byly stanovené cíle této reformy splněny nebo ne. Práce se také zabývá popisem a zhodnocením efektivnosti německých Hartz reforem přijatých v letech 2003-2005 a pokouší se vyčíslit náklady spojené s možnou aplikací nástrojů těchto reforem na dnešní španělský trh práce, což později slouží jako inspirace při navrhování vhodných doporučení na vylepšení španělského trhu práce.

Abstract: This thesis deals with the labour market reforms in Spain that were adopted in order to increase the labour market flexibility and decrease the extraordinarily high unemployment persisting in Spain over decades. The thesis focuses especially on the latest labour market reform adopted in February 2012, which is considered the most impactful one, especially regarding dismissals and their cost. After introducing the main characteristics of the Spanish labour market including, among others the historical circumstances that have led to the current situation, an analysis of several labour market indicators is performed, aiming to find out whether the objectives of the 2012 reform were fulfilled or not. Furthermore, the thesis investigates the performance of the German Hartz reforms adopted in 2003-2005 and attempts to quantify the cost of potential application of their measures on the current Spanish labour market situation. This provides a valuable insight useful for the proposal of recommendations to improve the Spanish labour market.

Klíčová slova: Španělská reforma pracovního trhu, nezaměstnanost, flexibilita, rigidita, teorie insider-outsider, Hartzovy reformy, dualita pracovního trhu

Keywords: Spanish labour market, unemployment, flexibility, labour market dualism, Hartz reforms, insider-outsider theory, rigidity

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/48270 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 12:41, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz