Bc. Adam Zeisek

Diplomová práce

Students’ Autonomy: Developing individual learning plans at secondary school

Students’ Autonomy: Developing individual learning plans at secondary school
Anotace:
Tato diplomová práce nazvaná Autonomie žáka: Rozvoj individuálního učebního plánu na víceletém gymnáziu má za cíl popsat problematiku autonomie žáka. Teoretická část popisuje a definuje autonomii v jazykovém vzdělávání, popisuje kontext v České republice a analyzuje relevantní vzdělávací dokumenty. Dále se zabývá popisem jazykového poradenství, individuální odlišnostmi mezi žáky a trénováním žáků. …více
Abstract:
This thesis called Student's autonomy: Developing individual learning plans at secondary school aims to describe the field of learner autonomy. Its theoretical part deals with describing and defining autonomy in language learning, discussing the Czech context and describing advising in language learning, individual learner differences and learner training. In the practical part of the thesis, an action …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Andrášik

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy