Bc. Adam Zeisek

Master's thesis

Students’ Autonomy: Developing individual learning plans at secondary school

Students’ Autonomy: Developing individual learning plans at secondary school
Abstract:
Tato diplomová práce nazvaná Autonomie žáka: Rozvoj individuálního učebního plánu na víceletém gymnáziu má za cíl popsat problematiku autonomie žáka. Teoretická část popisuje a definuje autonomii v jazykovém vzdělávání, popisuje kontext v České republice a analyzuje relevantní vzdělávací dokumenty. Dále se zabývá popisem jazykového poradenství, individuální odlišnostmi mezi žáky a trénováním žáků. …more
Abstract:
This thesis called Student's autonomy: Developing individual learning plans at secondary school aims to describe the field of learner autonomy. Its theoretical part deals with describing and defining autonomy in language learning, discussing the Czech context and describing advising in language learning, individual learner differences and learner training. In the practical part of the thesis, an action …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tomáš Andrášik

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language