Mgr. Filip Coufal

Master's thesis

Právní souvislosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Legal Context of Employing Disabled Persons
Abstract:
Práce je zaměřena na základní právní úpravu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zejména na plnění povinného podílu. V obecné části práce bude čtenář seznámen s vývojem právní úpravy, současným stavem a následně se zásadními změnami, obsaženými v připravovaných novelách. Zvláštní část práce obsahuje výzkum tvořený analýzou statistických dat a informací získaných formou rozhovorů se zaměstnavateli …more
Abstract:
This thesis is focused on Legal context of disabled people employing, especially on fulfilling of a mandatory share. In the general part of this thesis a reader will be informed about a development of legal regulation, current regulations and then about major changes contained in amendments of the Act. The special part of the thesis contains a research of analysis of statistical data and information …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2014
  • Supervisor: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta