Ing. Zuzana Vávrová, DiS.

Bakalářská práce

Oceňování nemovitostí v realitní praxi

Property Assessment in the Real Estate Profession
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je popsat roli oceňování majetku v realitní praxi a poukázat na nesrovnalosti v používání ocenění v realitní praxi. K tomuto tématu mě inspirovaly zkušenosti z praxe při práci v realitní kanceláři. První, teoretická, část práce popisuje typickou činnost realitní kanceláře v ČR, dále se zabývá používáním ocenění a odhadů nemovitostí při činnosti realitní kanceláře. V poslední …více
Abstract:
The goal of this bachelor´s work is to describe the function of property assesment in the real estate profession and to refer to the discrepancies in usage of the property assesments in the reality. The inspiration for this topic is my practice gained due to my work in a real estate agency. The first part of this work describes the typical activities of the real estate agency in Czech Republic. It …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Chládek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS