Theses 

Kľúčové faktory spokojnosti klientov komerčnej banky – Lucián Štefaňák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Lucián Štefaňák

Bakalářská práce

Kľúčové faktory spokojnosti klientov komerčnej banky

Key Factors Customer Satisfaction Commercial Bank

Abstract: Bachelor thesis focuses on key factors of customer satisfaction commercial bank. Identifies the theoretical bases of client satisfaction commercial bank. In the practical part identifies and analyzes the key factors of customer satisfaction commercial bank.Our research method and qualitative interviews controlled processing into charts and graphs contains recommendations for improving client satisfaction with internet banking products and services. The goal was to highlight the importance of continuous monitoring of customer satisfaction commercial bank with banking products and services , offer theoretical knowledge necessary for verification of satisfaction and identify key factors of customer satisfaction.

Abstract: Bakalárska práca sa zameriava na kľúčové faktory spokojnosti klientov komerčnej banky. Identifikuje teoretické východiská problematiky spokojnosti klientov komerčnej banky. V praktickej časti identifikuje a analyzuje kľúčové faktory spokojnosti klientov komerčnej banky. Na základe vlastného prieskumu metódou riadeného interview a kvalitatívneho spracovanie do tabuliek a grafov obsahuje odporúčania na zlepšenie spokojnosti klientov s ponukou bankových produktov a služieb. Cieľom práce bolo upozorniť na dôležitosť neustáleho overovania spokojnosti klientov komerčnej banky s ponukou bankových produktov a služieb, ponúknuť teoretické poznatky potrebné k overovaniu spokojnosti a identifikovať kľúčové faktory spokojnosti klientov.

Klíčová slova: komerčná banka, klient, spokojnosť zákazníka, faktory spokojnosti, commercial bank, client, customer satisfaction, satisfaction factors

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA
  • Oponent: Ing. Zuzana Littvová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 15:50, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz