Adam Drda

Bakalářská práce

Angličtina jako Lingua Franca ve výuce na střední škole

English as a Lingua Franca in Upper Secondary Classes
Abstract:
This bachelor thesis explores the topic of English as a lingua franca (ELF) and its eventual benefits to EFL classes in upper-secondary education. The theoretical part analyses the available research in ELF and seeks to gain insight into current language policies in the EU and the Czech Republic. The practical part includes a proposed lesson plan and a worksheet that were piloted as a part of the research …více
Abstract:
Tato bakalářská práce zkoumá téma angličtiny jako lingua franca a její případný přínos do hodin angličtiny jako cizího jazyka na vyšším stupni všeobecného středního vzdělávání. Teoretická část popisuje dostupný stav zkoumání v oblasti angličtina jako lingua franca (ELF) a okrajově zmiňuje současnou jazykovou politiku EU a České republiky. Praktická část obsahuje navržené učební plány a pracovní listy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2015
Zveřejnit od: 24. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Sándor Klapcsik, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Drda, Adam. Angličtina jako Lingua Franca ve výuce na střední škole. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.7.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 7. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická