Theses 

Zdravý životní styl: srovnání vlivu běžných a sportovně zaměřených základních škol na životní styl dětí – Mgr. Michal Raus

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Master programme / odbor:
Physical Education and Sport / Lower Secondary School Teacher Training in Biology

Mgr. Michal Raus

Master's thesis

Zdravý životní styl: srovnání vlivu běžných a sportovně zaměřených základních škol na životní styl dětí

Anotácia: Tato práce pojednává o životním stylu. Jsou v ní zmíněny nové pohledy zdraví. Pojednává o segmentech životního stylu, což jsou výživa, tělesná aktivita, sexuální chování a návyky. Ve svém výzkumu se zabývám rozdíly v životním stylu mezi dětmi, které navštěvují sportovní základní školy a dětmi, které navštěvují běžné základní školy.

Abstract: This thesis deals about the life style. There is a new ideas about the health. The thesis deals about segments of life style, it is food, body activity, sex and drogs. There is also a project. In this project I would know, the differents in life style betwen the children, that visit the sports elementary school and the children, that visit normal elementary school.

Kľúčové slová: Zdraví, životní styl, výživa, pohybové aktivity, tělesná výchova, nezdravé návyky, drogy, sexuální chování.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2006
  • Vedúci: doc. MUDr. Marie Havelková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 3. 2019 02:43, 13. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz