Mgr. Milena Malá, DiS.

Diplomová práce

Příprava dětí na výuku čtení a psaní v Montessori mateřských školách

Preparing children for learning to read and write in Montessori kindergartens
Anotace:
Diplomová práce s názvem Příprava dětí na výuku čtení a psaní v Montessori mateřských školách se zabývá otázkou, jakým způsobem probíhá jazyková výchova v mateřských školách, které vzdělávají děti podle pedagogické koncepce M. Montessori. Teoretická část definuje pojmy předškolní vzdělávání, alternativní školství, pedagogika M. Montessori a dítě v předškolním věku. Zaměřuje se konkrétně na jazykovou …více
Abstract:
The thesis name is Preparation of children for reading and writing learning in Montessori kindergartens and it is dealing with the issue of language education procedures in kindergartens, which educate children according to the M. Montessori concept. Theoretical part defines terms preschool education, alternative education, M. Montessori education and preschool child. It focuses specifically on language …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta