Theses 

Analýza připravenosti dětí s narušenou komunikační schopností na vstup do základní školy – Bc. Veronika Kodrlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Veronika Kodrlová

Diplomová práce

Analýza připravenosti dětí s narušenou komunikační schopností na vstup do základní školy

Analysis of readiness of the preschool children with communicative disability to enter primary school

Anotace: Tématem diplomová práce je Analýza připravenosti dětí s narušenou komunikační schopností na vstup do základní školy. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část, zastoupena v prvních třech kapitolách, vychází z odborné literatury. Popisuje dítě v předškolním věku, zaměřuje se na školní zralost a připravenost, popisuje vývoj řeči, narušenou komunikační schopnost a předškolní vzdělávání. Čtvrtá, empirické část, popsuje průběh kvalitativního výzkumného šetření. Zaměřuje se na zjištění a posouzení dovedností a schopností dětí předškolního věku. Ve výzkumu se zaměřujeme na několik oblastí: oblast komunikačních dovedností, zraková a sluchová percepce, orientace v čase a prostoru, předmatematické dovednosti a motorické dovednosti.

Abstract: The Master´s thesis deals with Analysis of readiness of the preschool children with communicative disability to enter primary school. This thesis includes theoretical and practical part. Theoretical part draw on a literature rewiew. The aim of this part is to describe children in preschool age, basic information about school readiness, describe communicative disability and preschool education. Practical part describes the process of qualitative research. This part focus on the detection and assessment of competences and skills of preschool age. A survay about children is focus on several areas – areas of speech, the level of visual and auditory perception, orientation in time and place, mathematical abilities and level of fine and gross motor development.

Klíčová slova: Předškolní věk, školní zralost, komunikace, vývoj řeči, narušená komunikační schopnost, předškolní vzdělávání, intervence, preschool age, readiness, communication, speech development, communicative disability, preschool education, intervention.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 18:45, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz