BcA. Aneta Hegyiová

Master's thesis

Pan Doktor aneb výchova ke zdraví

The Doctor or health education
Abstract:
Magisterský absolventský projekt „Pan Doktor aneb výchova ke zdraví“ využívá metody, techniky a principy divadla a dramatické výchovy v edukačním procesu žáků na prvním stupni běžných škol a škol pro žáky se sluchovým postižením s aplikací na výchovu ke zdraví. Práce obsahuje studii vysokoškolského specifického výzkumu „Metody a techniky divadla a dramatické výchovy v edukačním procesu žáků na prvním …more
Abstract:
Master´s degree graduate project „Mr. doctor or else the health education“, uses the methods, techniques and principles of theater and drama education and principals of theater and drama education in the educational process of pupils in common primary schools and a schools for pupils with hearing impairments by applying to the health education. The thesis includes a study of university specific researchs …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: prof. Mgr. Zoja Mikotová
  • Reader: prof. PhDr. Veronika Broulíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/il73x/